Copy of LOGO HCG STAMP 1


מידע חיוני

תקן איכות - התחייבות היצרן

95314954תו איכות

התרסיס הנמכר אינו מכיל הורמון מכל סוג אלא מיוצר מאצות המדמות את פעולתו של ההורמון בגוף. המוצרים נבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות בהיותם צמחיים וטבעיים לחלוטין.

                                 
 

                                                                  
תאריך: 27/03/12
אישור
 הרי לאשר בזאת כי דיאטת התרסיס המיוצרת במפעלינו נבדקה ע"י משרד הבריאות ולא נמצאו בה שום  רכיבים האסורים לשימוש והיא איננה מכילה הורמון HCG. כמו כן מוצרינו נבדקים במעבדות המאושרות ע"י משרד הבריאות על מנת לקבל חוות דעת בלתי תלויה על טיבם ואיכותם. כל מוצרינו מיוצרים תחת תקנים מחמירים בינלאומיים של ISO ו HACCP וקיים למפעל חשבון פעיל ב FDA האמריקאי. כל רכיבי תכשיר הדיאטת התרסיס המיוצר במפעלינו מאושרים בתור צמחי מאכל ע"י משרד הבריאות. כל התצלומים והכתבות אשר התפרסמו בעיתונות ובאתר Y-NET ואחרים אינם מתייחסים אל המוצרים שלנו.
בכבוד רב
"טבעון ביוטק" שיתוף הדפסה דואל


רשימת תפוצה
Copyright © 2012 בטבעיות.com
Powered by Mad-Logic.com