Copy of LOGO HCG STAMP 1


הצהרת אחריות

הצהרות רפואיות – כתב ויתור

הדברים וההסברים המובאים באתר ובחוברת הערכה, הינם הסבר מדויק של הבנת תוצאות המחקר המקורי של ד"ר סימונס, כלשונו, וכן עדויות, חוויות וטיפים של אנשים אשר עברו וחוו את התהליך בעצמם ועל גופם, שיטה שהוכיחה את עצמה. ההתלהבות של הסביבה מהתוצאות של האנשים הובילו לפניות רבות של לקוחות המעוניינים להתחיל את התהליך ולכן ריכזנו עבורך את המידע. אנו פה כדי לעזור לך לאורך כל הדרך, אך התהליך, הדיוק והאחריות הרפואית הינה עליך בלבד. אנו מסתמכים על מחקרו של ד"ר סימונס אנו לא רופאים ולא מדענים, אין כאן שום הצהרה רפואית. האחריות היא עליך בלבד - לקרוא ,להבין וליישם. אנו ממליצים לכל אחד ואחת לעבור סידרה של בדיקות דם כמפורט ולו בכדי למנוע התנגשות של בעיה כלשהי עם התהליך. ישנם רופאים המלווים את התהליך שאנו יכולים להפנות אותך אליהם אשר חוו ולמדו את התהליך על עצמם וכיום מטפלים באנשים בתהליך. כל מצב של בריאות לא תקינה, לקיחת תרופות במקביל לתהליך מחייבת בדיקה ואישור של הרופא המלווה את התהליך. ברכישת הערכה/תרסיס דרך האתר הנכם מוותרים מראש על כל תביעה או תלונה מכל סוג לגבי שילוב של התרסיס עם תרופות ובהשפעתו מכל סוג על מצב בריאותכם. אנו ממליצים לחפש את המסמך המקורי של ד"ר סימונס ברשת ולקרוא אותו היטב לכל מקרה של ספק, טרם התחלת התהליך.
                       
תאריך: 27/03/12
 
אישור
 הרי לאשר בזאת כי דיאטת התרסיס המיוצרת במפעלינו נבדקה ע"י משרד הבריאות ולא נמצאו בה שום  רכיבים האסורים לשימוש והיא איננה מכילה הורמון HCG. כמו כן מוצרינו נבדקים במעבדות המאושרות ע"י משרד הבריאות על מנת לקבל חוות דעת בלתי תלויה על טיבם ואיכותם. כל מוצרינו מיוצרים תחת תקנים מחמירים בינלאומיים של ISO ו HACCP וקיים למפעל חשבון פעיל ב FDA האמריקאי. כל רכיבי תכשיר הדיאטת התרסיס המיוצר במפעלינו מאושרים בתור צמחי מאכל ע"י משרד הבריאות. כל התצלומים והכתבות אשר התפרסמו בעיתונות ובאתר Y-NET ואחרים אינם מתייחסים אל המוצרים שלנו.

בכבוד רב
"טבעון ביוטק"

 


שיתוף הדפסה דואל


רשימת תפוצה
Copyright © 2012 בטבעיות.com
Powered by Mad-Logic.com